Nabízené systémy:

Firma CM security system s.r.o. nabízí komplexní řešení těchto systémů: Podle zadání odběratele se každé řešení skládá buď ze všech nebo jen z některého z následujících kroků:
Technologická koncepce firmy

Následující část Vás seznámí s možnostmi dodávaných systémů, na jejichž základě je postavena technologická koncepce firmy CM security system s.r.o.

Systémy elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) jsou budovány na bázi ústředen EZS od německé firmy ABI Sicherheitssysteme, které umožňují navrhovat optimální konfiguraci zabezpečovacího systému podle momentálních požadavků a potřeb zákazníka. Komfortní obsluhu námi dodávaných systémů ještě umocňuje náš grafický nadstavbový software Watchdog, který se stává nezbytností pro rozsáhlé integrované systémy.

V oblasti kamerových systémů (CCTV) má firma CM security system s.r.o. zastoupení pro Českou republiku osvědčeného německého dodavatele Videor Technical. Ten vedle svých vlastních výrobků dodává prvky japonských firem Fujitsu a JVC, americké firmy American Dynamics (Sensormatic), anglické firmy Dedicated Micros aj. V případě potřeby je možné sortiment doplnit i o prvky dalších světových výrobců videotechniky.

V oblasti přístupových systémů na bázi osobních karet se firma CM security system s.r.o. orientovala od začátku své existence na techniku anglické firmy Time and Data Systems international (TDSi). Unikátní technologie optického čtecího principu karet a systém kódování prakticky vylučuje možnost kopírování karet a je zárukou bezpečnosti při aplikacích i v nejrizikovějších případech. Variabilita rychlosti čtení, spolehlivost čtení, vysoká životnost karet a klimatická odolnost čtecích zařízení v širokém rozsahu okolních teplot jsou přednosti, kterých jen stěží mohou jiné dostupné systémy dosáhnout.

Novou aktivitou v oblasti kartových docházkových systémů je nabídka docházkového systému ASEP české firmy ANeT. Jeho programové vybavení pracuje pod Windows a využívá databázový SQL server. Charakteristické pro systém ASEP jsou dále výborná podpora dalšího zpracování dat mzdovými programy, možnost doplnění o řadu rozšiřujících modulů, (např. jídelna), podpora přístupových funkcí, on-line i off-line režim atd. Jako identifikační medium je možné používat bezkontaktní čipové karty nebo Dalas čipy.

Mezi kartové systémy je možno zařadit i speciální kartový systém pro řízení vstupu do foyer peněžních ústavů. Zde vsadila firma CM security system s.r.o. na konci roku 1993 s úspěchem na výrobek německé firmy INFORM. Technicky vyspělý, s informačním displejem s českými či cizojazyčnými texty, robustní konstrukce, odolný proti vandalismu, s operativně výměnným čtecím zařízením, vhodný pro standard IBM i NCR bankomatů, programovatelný na všechny typy platebních karet - to je foyer system InfoControl, jeden z nejkvalitnějších foyer systémů v české bankovní sféře.

Mezi časté požadavky zákazníků patří též dodávka systémů elektrické požární signalizace (EPS). V této oblasti firma CM security system s.r.o. úzce spolupracuje s českou filiálkou firmy ZETTLER. Ze široké nabídky výrobků této firmy jsou naši pracovníci připraveni navrhnout a realizovat v daném objektu nejvýhodnější řešení protipožárního systému včetně speciálních automatických hasících zařízení.

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

Firma CM Security system s.r.o. realizuje celou škálu elektrických zabezpečovacích systémů založených na bázi špičkových ústřednových systémů dostupných na trhu. Náročnější systémy jsou však realizovány na bázi zabezpečovacího systému ABI MC 1500, který byl vyvinut a je vyráběn německou firmou ABI Sicherheitssysteme GmbH, která je partnerem naší firmy a jejíž je firma CM Security system s.r.o. oficiálním zástupcem na českém trhu.
Díky své koncepci a vysokému technickému standartu splňuje nejnáročnější kritéria evropských norem, jakožto i německých, rakouských a švýcarských bezpečnostních směrnic a norem, o čemž svědčí mimo jiné certifikace do nejvyšší bezpečnostní kategorie v těchto zemích podle výše zmíněných předpisů.
V ČR byla provedena certifikace systému Národním bezpečnostním úřadem a systém byl shledán způsobilým pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení "T". Systém vyhovuje požadavkům pro použití v objektech Armády ČR, splňuje podle ČSN EN 50131-1 požadavky na stupeň zabezpečení 3 - střední až vysoké riziko a podle Zásad klasifikace zařízení EZS je vhodný pro použití v objektech s vyššími riziky.
Základem systému je ústředna řady MC 1500. Tato ústředna je konstruována jako víceprocesorová, s rozprostřenou inteligencí. Z důvodu potřeby malého příkonu celého systému jsou při výrobě použity obvody CMOS technologie. Pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti je využit princip cyklického hlídání vlastních funkcí. Ústředna a celý systém je modulární a tudíž je možné jeho výstavbu navrhnout pro konkrétního zákazníka přesně podle jeho potřeb. Systém pracuje na principu datového přenosu informací od jednotlivých periférií od ústředny po systémových sběrnicích. Pro systémové sběrnice dodává výrobce širokou škálu ovládacích dílů včetně kódových klávesnic a čteček bezkontaktních karet s možností PIN kódu, zobrazovacích panelů a modulů pro připojení detektorů a ovládání externích zařízení. Tento bohatý sortiment příslušenství umožňuje realizovat systém vysokého technického standardu s vysokým komfortem obsluhy a optimálně jej přizpůsobit konkrétnímu objektu i požadavkům zákazníka. Také pozdější rozšíření nebo změny systému jsou realizovatelné technicky jednoduše a pro zákazníka příjemně, neboť systémové sběrnice je možné v libovolném místě přerušit a v místě přerušení připojit další část systému.
Ústředna je vybavena mimo jiné dvěma různými systémovými sběrnicemi (P-BUS a M-BUS). Sběrnice P-BUS slouží k připojení všech typů ovládacích a indikačních dílů. Sběrnice M-BUS je určena pro připojení různě modifikovaných expanzních modulů na které jsou dále připojeny detektory, externích ovládacích reléových modulů se speciálními funkcemi.
Pro komplexní zabezpečení rozsáhlých objektů s vysokými nároky na úroveň zabezpečení je možné připojit více ústředen v rámci sítě a vytvořit tak kompaktní systém o kapacitě až několika tisíc detektorů. Zároveň je ale možné celý systém softwarově rozdělit do řady nezávislých podsystémů s možností lokálního ovládání, při zachování výhody centrálního monitorovacího systému jako celku a možnosti jeho integrace s jinými řídícími systémy objektu. Síťové propojení více ústředen je možné provést buď zvláštní sítí ARCNET nebo pomocí nadstavbového bezpečnostního software v rámci sítě LAN.
Programování specifických funkcí systému s jednou ústřednou a jeho ovládání se provádí pomocí ovládacího dílu s alfanumerickým LCD nebo VFD displejem, v případě použití více ústředen pomocí síťového ovládacího dílu. V obou zmíněných případech je také možno systém programovat, ovládat a monitorovat pomocí nadstavbového bezpečnostního software.
Filosofie, koncepce a rozsah možností činí ze zabezpečovacího systému MC 1500 systém pro pružné a přehledné řešení prakticky všech úloh zabezpečovací techniky.

Elektrická požární signalizace (EPS)Systémy průmyslové televize (CCTV)

Prvky kamerových systémů CCTV:
Veškeré nabízené produkty dovážíme od německé firmy Videor Technical.
Kamery

Monitory

Analogové a digitální videorekordéry

WEBkamery

Objektivy
Kompletní sortiment objektivů od firem Eneo a Fujinon (včetně objektivů pro IR přisvětlování).


Kamerové kryty a držáky
Kamerové kryty pro vnitřní i venkovní instalace v ekonomickém i špičkovém provedení včetně příslušenství, kulové a půlkulové kryty, držáky kamer, krytů, monitorů a polohovatelných hlavic.

IR světlomety

Polohovatelné hlavice

Ovládací zařízení polohovatelných hlavic, zoom objektivů a příslušenství (stěrače, ostřikovače, apod.)
Ovládání zařízení po vícežilovém kabelu firmy Eneo.


Zařízení pro zpracování video signálu
Zařízení pro přenos video signálu

Kartové systémy

ANeT - GUARD, komfortní systém pro řízení přístupu

ANeT - Guard je přístupový systém umožňující spolehlivé sledování, evidenci a řízení průchodů osob prostřednictvím snímačů a přístupových mechanismů (turniket, závora, ...). Průchod osoby zónou je povolen na základě vyhodnocení PINu a/nebo čipového kontaktního nebo bezkontaktního média.


ANeT - TIME, moderní docházkový systém

ANeT - Time Vám umožní jednoduše sledovat docházku. S jeho pomocí budete mít okamžitý přehled o Vašich zaměstnancích, návštěvách, nebo i vozidlech na parkovišti. Nabízí vyhodnocování odpracované doby, statistiky, aktuální informace o stavu přítomnosti a podobně. Není to jen docházkový systém, ale komplexní vstupní systém pro přípravu dat pro mzdy a pro mnoho vyšších informačních systémů.


ANeT - MENU, moderní stravovací systém

ANeT - Menu je stravovací systém umožňující objednávání a výdej stravy v jídelnách, kantýnách a dalších stravovacích zařízeních. Program dále provádí řízení a sledování výdeje stravy, bezpečnou evidenci odběru jídla konkrétním strávníkem včetně záznamu souvisejících parametrů a správy "jídelního" účtu dotyčného strávníka.


ANeT - WORK, systém pro sledování a hodnocení zakázek

Systém ANeT - Work je nejnovějším, zcela originálním aplikačním modulem rozšiřujícím stávající rodinu identifikačních systémů ANeT. Nabízí tak organizaci výkonné prostředky pro kontrolu a hodnocení i v oblasti jejich vlastních produkčních činností (výroba, servis apod.).


Grafický nadstavbový software Watchdog


Proč grafický nadstavbový software?
Grafický monitorovací a řídící systém zvyšuje podstatně kvalitu a rychlost zásahu obsluhy při použití zejména na rozsáhlých instalacích a při mimořádných situacích. Umožňuje rovněž širokou integraci různých zabezpečovacích technologií do jednotného uživatelského rozhraní s možností navázat ovládání technologických systémů budov (osvětlení, klimatizace).

Textová a grafická okna
Kombinace textové a grafické prezentace zobrazovaných systémů umožňuje optimální zpracování přenášených informací. Grafické mapy v grafickém okně zobrazují půdorysy, popřípadě bokorysy sledovaných objektů. Jednotlivé prvky zabezpečovacích systémů jsou pak zastoupeny grafickými symboly, přičemž pro každý z nich je možno nadefinovat stavy odpovídající stavům reálných prvků, popřípadě navázat na tyto symboly odchozí povely, kterými je možno reálné prvky ovládat. Grafické okno přináší prvotní informaci v přehledné a uživatelsky ideální formě, která umožňuje rychle reagovat na vzniklou mimořádnou situaci. Dodatečné informace, například textový popis umístění čidla, možné příčiny vzniku poplachu a způsoby řešení je pak možné zobrazit v textových oknech.

Grafické okno - okamžitá lokalizace poplachu
Při vyvolání poplachu na koncovém čidle (popřípadě dojde-li k jiné sledované události, která nemusí být vždy poplachem ve smyslu zabezpečení objektu), může systém Watchdog automaticky přepnout zobrazení v grafickém okně do mapy, která zobrazuje umístění symbolu daného prvku. Určení čidla v poplachu je dané změnou jeho barvy, popřípadě tvaru, což může být doprovázeno akustickým signálem. Doplňkové informace je možno zobrazit přímo v grafickém okně kliknutím pravého tlačítka myši na symbol v poplachu.
Po provedení všech činností svázaných s příjmem poplachového signálu pak je možné použít grafického symbolu pro odvolání poplachu z daného zabezpečovacího systému.
Grafické symboly slouží rovněž k ovládání koncových prvků zabezpečovacích systémů.

Textová okna
Příjem událostí z monitorovaných systémů je vždy svázán s jejich zobrazením v textových oknech systému Watchdog. Všechny události, vzniklé na připojených systémech jsou zobrazovány v protokolovém okně a jsou ukládány do deníku událostí.
Události, které mají příznak poplachu, jsou zobrazovány v poplachovém okně v pořadí podle priority a času vzniku. Všechny existující poplachy jsou v tomto okně zobrazeny s barevným rozlišením vyřízených a nevyřízených poplachů. Do deníku událostí je ukládán čas vzniku poplachu a čas jeho vyřízení. Při vyřízení poplachu je aktivováno doplňkové okno, kde je možné zobrazit podrobné instrukce, jak má obsluha při daném poplachu postupovat a do kterého je možné umístit i další podpůrné informace (telefonní čísla, adresy apod.).

Deník událostí
Do deníku událostí jsou zapisovány všechny události vzniklé na připojených systémech. Uživatel má možnost tento deník prohlížet, filtrovat a tisknout sestavy událostí. Deník událostí se archivuje buď s denní nebo měsíční periodou do databázových souborů, se kterými je možno pracovat obdobným způsobem.

Zabezpečení systému přístupovými právy
Použitý systém hesel a přístupových práv umožňuje široké možnosti nastavení přístupu k důležitým zásahům obsluhy do systémů. Přístupová práva jsou přidělena jednotlivým uživatelům, což umožňuje v případě nutnosti překonfigurovat jakékoliv pracoviště podle okamžité potřeby. Veškeré použití přístupových hesel je protokolováno do deníku událostí.

Provozní kniha
Integrovaná provozní kniha umožňuje obsluhám jednoduchý zápis poznámek a komentářů k jednotlivým poplachovým událostem, čehož je s výhodou možno použít například při předávání obslužných směn.


Technologická koncepce firmy

Ať už je daná aplikace jednoduchá či složitá systém Watchdog nabízí řešení pro každou z nich. Grafický monitorovací a řídící systém Watchdog je založen na architektuře typu klient / server, což umožňuje distribuované rozdělení monitorovacího a řídícího systému na více počítačů, vzájemně propojených pomocí počítačové sítě, s možností integrovat jednotlivé části systému v případě jednoduchých aplikací do jednoho počítače.

Síťová varianta využívá služeb serverů umožňujících zálohování a distribuci zpráv od jednotlivých systémů a komunikačních počítačů, které komunikují s jednotlivými ústřednami připojených systémů a získává údaje o jejich stavu.

Univerzálnost systému
Grafický monitorovací a řídící systém Watchdog je svou koncepcí vhodný pro širokou škálu zabezpečovacích aplikací.
Díky modularitě systému není omezen na druh, typ ani způsob připojení monitorovacích systémů. Je vhodný pro použití v aplikacích od několika desítek až po několik tisíců připojených prvků monitorovacích systémů.
Vývoj systému je zcela v rukou dodavatelské firmy což zajišťuje rychlé doplnění systému Watchdog v případě potřeby o nové podporované systémy a vlastnosti a reagovat tak na stále se měnící požadavky zákazníků.

Podporované operační systémy
Microsoft Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Vista

Podporovaná zařízení
EZS - ABI MC 1500, ABI MC 1200, MMP-1, Microtech Galaxy, Concept
EPS - Schrack, Zettler LOOP 500, Zetfas
CCTV - Philips/Burle Alegiant, Pelco, Panasonic
Acces - Cominfo, Safety
VCR - Panasonic

Systémy jednotného času


Ozvučovací systémy